ทีมงานของเรา

Chiangmai Legal Business > ทีมงานของเรา

ทนายความของเรา

เราสามารถให้คำปรึกษาคุณได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ซึ่งทำให้การสื่อสารสะดวกสบายยิ่งขึ้น

รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

หัวหน้าและทนายความ

นลินี นันทศรี

ทนายความ

พชรลดา สาระการ

เสมียนทนาย